Verkort reglement LETS Arnhem

 1. Meedoen in ons LETS-systeem betekent dat je zorgt dat je op de hoogte bent van de democratisch gekozen regels (zie huishoudelijk reglement ) en dat je je hier ook naar handelt.
 2. Om lid te zijn en te blijven betaal je een euro-contributie van € 12,- per jaar. Hiernaast betaal je ook eens per jaar een knopencontributie. Deze wordt naar jouw knopen-vermogen vast gestelden en automatisch van je knopenrekening afgeboekt.
 3. Bij het handelen maak je van te voren duidelijke afspraken over de te leveren dienst of goed(eren), de prijs in knopen per uur en eventueel euro-vergoeding voor gebruikte materialen.
 4. De contact- en de knopensaldi gegevens worden opgenomen in de ledenlijst. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en alleen voor LETS leden bestemd. Wijzigingen in gegevens geef je zo spoedig mogelijk doorgeven via een mail aan info@letsarnhem.nl en in ons administratiesysteem CES.
 5. Houd je advertenties zo actueel mogelijk en reageer op verzoeken.
 6. Het standaardtarief voor diensten is 8 knopen per uur. Wil je hiervan afwijken dan vermeld dit van tevoren in je advertentie.
 7. Met geblokkeerde leden kun je niet handelen, check daarvoor CES. Bij een dienst geleverd aan een geblokkeerd lid kan dat lid geen knopen overboeken.
 8. Nieuwe LETS-leden mogen het eerste jaar maximaal 50 knopen in de min staan, daarna is dat 100. Staat iemand bv 100 in de min dan mag hij/zij dus geen diensten meer afnemen maar nog wel leveren.
 9. Indien je niet tevreden bent, bespreek dit dan gelijk en probeer samen tot een oplossing te komen. Kom je hier samen niet uit, schakel zo snel mogelijk de een bestuurslid in.
 10. Na een dienst (of handel) maak je de afgesproken knopen over via CES. Spreek samen af wanneer dit gebeurt en controleer dat.
 11. Neem contact op met het bestuur als je langdurig geen gebruik kan maken van de LETS, bijvoorbeeld door ziekte. Dan bestaat de mogelijkheid om je lidmaatschap tijdelijk te bevriezen, zodat je ook tijdelijk geen contributie meer verschuldigd bent.
 12. Opzegging gebeurt nadat jij je knopensaldo hebt teruggebracht naar 0. Resterende knopen gaan naar het noodfonds, hiervoor wordt geen euro-vergoeding gegeven. Zolang je ingeschreven staat blijf je knopen- en euro contributie betalen.
 13. Regelmatig worden er LETS activiteiten georganiseerd. Naast gezelligheid, mogelijkheid tot handelen en het ontmoeten van andere LETS-leden kan je hier ook antwoord op je vragen en nuttige tips krijgen hoe beter te handelen of hoe zelf eea via CES te regelen.
 14. Elk lid is verplicht om een wettelijke aansprakelijkheid verzekering te hebben. Heeft u onvoldoende dekking, dan zult u zelf de door u veroorzaakte schade moeten vergoeden.

LETS Arnhem heeft ook een uitgebreide versie van het reglement.